logo organized
by pjatk
Kup bilety

Jakub Pękalski

Machine Learning methods in Real Time Bidding

Jakub Pękalski, dyrektor Research and Data Engineering Holdingu Wirtualna Polska jest doktorem nauk chemicznych, magistrem matematyki i fizyki, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W Wirtualnej Polsce zajmuje się wdrażaniem metod sztucznej inteligencji w produktach reklamowych, wydawniczych i pocztowych.

Przed rozpoczęciem pracy w WP był pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, Princeton University oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jest współautorem kilkunastu artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach. Kierował projektami badawczymi skupionymi wokół rozwijania algorytmów symulacyjnych oraz zastosowania sieci neuronowych do rozpoznawania obiektów trójwymiarowych. Poza Polską doświadczenia zbierał w projektach naukowych w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i na Białorusi.